Het consult
Het eerste consult duurt 1 tot 1 1/2 uur. Tijdens het consult zal ik zoveel mogelijk informatie over het dier en de klacht verzamelen. Zo zal ik vragen stellen over de klacht, maar ook over de ziektegeschiedenis, voeding, gedrag en leefomstandigheden. Op basis van deze informatie zal ik een behandeladvies geven en homeopathische geneesmiddelen voorschrijven.

Vervolgconsulten zullen indien nodig/gewenst plaatsvinden. Als de behandeling langer duurt, zullen deze consulten ook telefonisch plaats kunnen vinden.

Duur van de behandeling
Vooraf is het moeilijk om in te schatten hoe lang een behandeling gaat duren. Dit is afhankelijk van de aard van de klachten, de ernst van de ziekte, de leeftijd van het dier etc.

Net zoals ziekte een proces is, is ook herstellen een proces.  En zal dit voor ieder dier verschillend zijn.

Spoedgevallen
In acute situaties en bij spoedgevallen kan ik, als een consult te lang duurt, direct telefonisch middelen voorschrijven. Bij een spoedgeval raad ik aan om eerst contact op te nemen met je dierenarts.

Een homeopaat voor dieren geeft een behandeladvies op basis van de klacht en de zichtbare symptomen. Deze behandeling werkt op het zelfherstellend vermogen van het dier. Mijn behandeling is dus niet vergelijkbaar met de behandeling van een dierenarts. Alleen zij mogen volgens de wet een medische diagnose stellen. Mijn advies is dan ook geen vervanging voor de reguliere dierenartsenzorg, maar een aanvullende (complementaire) therapie. Naast of na een reguliere behandeling is het wel heel goed mogelijk om je dier homeopathisch te laten behandelen en ondersteuning te bieden aan het herstelproces.